کالای طب زیبا آفرید

Previous slide
Next slide

نام محصول : MTML ZibaTan

رنگ محصول : مشکی

توضیحات :

لباس فشرده به باسن با یک سجاف نرم ختم می شود که از چروک شدن یا پیچ خوردن لباس جلوگیری می کند.
بست جلویی قابل تنظیم برای کاهش تورم دارد.

جدول سایز